Giao hàng nhanh

Miễn Phí Tận Nơi

Giao nhanh, đúng hẹn. Xuất hóa đơn VAT nhanh chóng. Hỗ trợ giao hàng linh hoạt cho tổ chức hội họp, sự kiện, tour du lịch.

6 Khoáng Chất Thiết Yếu Trong Nước LaVie

Potassium (K +)
2-3 mg/l

Magnesium (Mg 2+)
3-6 mg/l

Sodium (Na +)
95-130 mg/l

Calcium (Ca 2+)
11-17 mg/l

Fluoride (F)
0.5 mg/l

Bicarbonate (HCO3)
280-330 mg/l

Giao hàng chuyên nghiệp

Đội giao nhận nhiều năm kinh nghiệm, thông thuộc địa điểm các công trình, tòa nhà, các con hẻm các quận trung tâm Sài Gòn. Đảm bảo giao hàng đúng hẹn cho các đơn vị làm sự kiện, tổ chức hội họp, tour du lịch đi gấp trong ngày,…

Địa điểm giao hàng: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 7, Quận 8, Quận 10

Kiểm soát chất lượng

Thành phần tinh khiết

6 giai đoạn lọc

Chứng nhận chất lượng